തനിനിറം

Sunday, September 10, 2006

ഗുഡ്‌ മോര്‍ണിംഗ്‌

വരച്ച്‌ പടിക്ക്യാണ്‌, അനാട്ടമി ഒന്നും അങ്ങോട്ട്‌ ശരിയാകുന്നില്ല.
(Untitiled - 2005) Acrelic on Canvas

9 Comments:

 • ചിത്രവും, അതിന്റെ പേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എത്ര ‍ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല :(

  By Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ, at Monday, September 11, 2006 12:59:00 PM  

 • സത്യം പറ ശ്രീജിത്തേ, എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നേ?

  അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കെണ്ട് ചോദിക്കുവാണേ, ഇതു ഏതു തരം ചിത്രരചനയാ??
  എന്തായാലും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു!

  By Blogger പച്ചാളം : pachalam, at Monday, September 11, 2006 4:28:00 PM  

 • എനിക്കും തോന്നി. അനാട്ടമിയൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. ;)

  By Blogger ദില്‍ബാസുരന്‍, at Monday, September 11, 2006 4:46:00 PM  

 • Hi painter, I want to introduce you to http://freearticle.name

  By Blogger Ronan Jimson, at Saturday, October 07, 2006 10:56:00 AM  

 • Nice post, its a really cool blog that you have here, keep up the good work, will be back.

  Warm Regards

  Biby Cletus - Blog

  By Blogger Biby Cletus, at Monday, April 23, 2007 5:52:00 PM  

 • Dear Vijayan


  Happy onam to you. we are a group of students from cochin who are currently building a web portal on kerala. in which we wish to include a kerala blog roll with links to blogs maintained by malayali's or blogs on kerala.

  you could find our site here: http://enchantingkerala.org

  the site is currently being constructed and will be finished by 1st of Oct 2009.

  we wish to include your blog located here
  http://thanthonni.blogspot.com/


  we'll also have a feed fetcher which updates the recently updated blogs from among the listed blogs thus generating traffic to your recently posted entries.

  If you are interested in listing your site in our blog roll; kindly include a link to our site in your blog in the prescribed format and send us a reply to enchantingkerala.org@gmail.com and we'll add your blog immediatly.

  pls use the following format to link to us

  Kerala

  Write Back To me Over here bijoy20313@gmail.com

  hoping to hear from you soon.

  warm regards

  Biby Cletus

  By Blogger Bijoy, at Saturday, September 19, 2009 8:59:00 AM  

 • In it something is. Thanks for the help in this question. I did not know it.

  By Anonymous Anonymous, at Saturday, March 06, 2010 12:37:00 PM  

 • It not absolutely that is necessary for me.

  By Anonymous Anonymous, at Sunday, March 14, 2010 3:29:00 AM  

 • [url=http://love.ebiteua.com/]секс в киеве[/url]

  By Anonymous Anonymous, at Monday, August 20, 2012 7:51:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home